TV Show

Thể Chất: 100  - Physical: 100  (2023)Bản ĐẹpTập 6
Vườn Địa Đàng (Phần 2) - Eden 2 (2022)Bản ĐẹpTập 7
 Lời Nói Dối Màu Hồng - Pink Lie  (2022)Bản ĐẹpTập 11
Run BTS - VietSub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 6
Tín Hiệu Con Tim 5 - Heart Signal S5 (2022)Bản ĐẹpTập 10
Show Me The Money 11 - VietSub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 2-RAW
Transit Love Mùa 2 - VietSub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 6 - 20 eng
Youth MT - VietSub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 7
Soshi Tamtam - VietSub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 8
Bắt Đầu Suy Luận Nào - The Truth (2022)Bản ĐẹpTập 7
His Man - Stranger's Love (2022)Bản ĐẹpTập 11 End
Tập 11 End2022
Merry Queer - VietSub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 2 - 8 ENG
Tôi Sống Một Mình - I Live Alone (2022)Bản ĐẹpTrailer
In the SOOP: Friendship Journey - VietSub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 4 End