TV Show

Thích Anh, Em Cũng Vậy (Mùa 3) - Yes, I Do Season 3  (2022)Bản ĐẹpTập 12 End
Giác Quan Thứ 6 Mùa 3 - Sixth Sense 3 (2022)Bản ĐẹpTập 12
Ai Là Nữ Hoàng Mùa 2 - Queendom Season 2 (2022)Bản ĐẹpTập 10
Tôi Chưa Từng Yêu Đương - So in Love (2022)Bản ĐẹpTập 19
Unexpected Business 2 - Vietsub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 11-RAW
Bác Sĩ Trung Quốc - Chinese Doctors (2021)Bản Đẹp
 Great Dance Crew - Vietsub Thuyết Minh (2022)Bản ĐẹpTập 2
Lăng Kính INTO1 - Lucky INTO1 (2022)Bản ĐẹpTập 8
Làm Bạn Cũng Không Sao -  Vietsub (2022)Bản ĐẹpTập 13 end
Love Catcher In Seoul - Vietsub (2021)Bản ĐẹpTập 8
Địa Ngục Độc Thân - Single Inferno (2021)Bản ĐẹpTập 8 end