Phim Kiếm Hiệp

Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh - The Untamed (2021)Bản ĐẹpTập 50 End
Tân Thiên Long Bát Bộ - Demi-Gods and Semi-Devils (2021)Bản ĐẹpTập 50 VietSub - 50 TM
Hán Sở Tranh Hùng - THVL1 (2021)Bản ĐẹpTập 120 end
Tương Dạ 1 - Ever Night (2021)Bản ĐẹpTập 60 end
Dương Lăng Truyện (2021)Bản ĐẹpTập 30 TM - 40 End
Định Hải Phù Sinh Lục - Vietsub (2021)Bản ĐẹpTập 2
Sơn Hà Vô Dạng - Shan He Wu Yang (2021)Bản ĐẹpTập 8 VietSub - 10 raw
Dạ Lẫm Thần Thám - The Detective (2020)Bản ĐẹpTập 12 end - 8 TM
Thiên Y Vô Phùng - Spy Hunter (2020)Bản ĐẹpTập 46/46
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt - Detective Dee (2017)Bản ĐẹpTập 66 end
Thượng Cổ Mật Ước - HTV7 (2021)Bản ĐẹpTập 2 LT - 45 end
Ngọc Chiêu Lệnh phần 1 2 - The Storm of the World (2021)Bản ĐẹpTập 32 Vietsub - 32 TM
Thập Nhị Đàm - Twelve Legends (2021)Bản ĐẹpTập 32 vietsub
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General Lady (2020)Bản ĐẹpTập 30 end vietsub - 30 TM
Song Long Đại Đường - Long Tieng (2020)Bản ĐẹpTập 42-End
Tước Tích - Lâm Giới Thiên Hạ (2019)Bản ĐẹpVietsub