Phim Cổ Trang

Chiến Binh Mặt Trời - THVL1 Lồng tiếng  (2023)Bản ĐẹpTập 30
Võ Lâm Hiệp Khí - Wulin Heroes  (2023)Bản ĐẹpTập 16
 Tướng Quân Tại Thượng - Oh My General (2017)Bản ĐẹpTập 60 End
Chuyện Tình Nàng Sita - THVL1 (2022)Bản ĐẹpTập 54
Tứ Thời Hảo - Si Shi Hao (2023)Bản ĐẹpTập 6
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses in the Palace (2011)Bản ĐẹpTập 76 End
Nữ Hoàng Tham Vọng (Dã Vương) - Queen of Ambition (2022)Bản ĐẹpTập 24 end
Công Tử Chàng Tên Gì - Hello There (2023)Bản ĐẹpTập 20
Dạ Thành Phú - Night City Fu  (2023)Bản ĐẹpTập 2
Lâm Dạ Truyện - Legend of Lin Ye (2023)Bản ĐẹpTập 3
Trạch Quân Ký - Choice Husband (2022)Bản ĐẹpTập 30 - 3 TM
Lưỡng Bất Nghi - Vietsub (2021)Bản ĐẹpTập 13 End
 Tại Hạ Nhất Chú Hương - Call Me Detective Incense (2022)Bản ĐẹpTập 24 End
Lệnh Cấm Hôn - The Forbidden Marriage (2022)Bản ĐẹpTập 12 - 4 TM