Đam Mỹ

Tình Yêu Vô Hạn - Golden Blood (2021)Bản ĐẹpTập 9
Bite Me - Grab a Bite - Grab a Bite (2021)Bản ĐẹpTập 3
Lằng Nhằng Yêu Luôn Đi - My Boy The Series (2021)Bản ĐẹpTập 12
Peach Of Time - Vietsub Thuyết Minh (2021)Bản ĐẹpTập 7 VietSub
7 Project - Seven Project (2021)Bản ĐẹpTập 6
Sách Kỷ Yếu - The Yearbook (2021)Bản ĐẹpTập 8
Ngày Đắm Chìm Trong Em - VietSub (2019)Bản Đẹp
Thuộc Về Cậu - VietSub (2020)Bản Đẹp
Hoa Học Trò - Siew Sum Noi (2021)Bản ĐẹpTập 12
Hoàng Lịch Sư - Huang Li Shi/Li Shi (2021)Bản ĐẹpTập 16 end
Ký Túc Ẩn Giấu Tình Yêu - Hidden Love (2021)Bản ĐẹpTập 8 VietSub
Lời Hẹn Ước - Be Loved In House (2021)Bản ĐẹpTập 11
Người Yêu Chàng Kỹ Sư - Vietsub (2021)Bản ĐẹpTập 10
Hay Chính Là Định Mệnh - Y-Destiny (2021)Bản ĐẹpTập 15 Vietsub