Chính Kịch

Mãn Giang Hồng - Full River Red (2023)Bản Đẹp
Cân Não - Brain Works (2023)Bản ĐẹpTập 9 - 2 Thuyết minh
Tham Vọng  - Agency (2023)Bản ĐẹpTập 9
Giải Cứu Ông Chủ - Unlock The Boss (2022)Bản ĐẹpTập 12 - 12 TM
Esaret (Trói Buộc) Cầm Tù - Vietsub (2022)Bản ĐẹpTập 55
Bụi Trên Cổ Áo - Tozluyaka (2022)Bản ĐẹpTập 23
Ba chị em (Phần 1,2) - Uc Kiz Kardes (SS1,2) (2022)Bản ĐẹpTập 19
Người Lính - Sipahi (2022)Bản ĐẹpTập 8
Đi Đến Nơi Có Gió - Windy Place (2023)Bản ĐẹpTập 40 End - 19 TM
Trùng Đồ Đằng - Insect Totem  (2023)Bản ĐẹpTập 26
Ông Trùm vùng Tulsa - Tulsa King (2022)Bản ĐẹpTập 9
Nàng Dâu Báo Thù - Vengeance Of The Bride (2022)Bản ĐẹpTập 60 eng
Vinh Quang Trong Thù Hận - The Glory (2022)Bản ĐẹpTập 8
 Đêm Ăn Chơi - Boogie Nights (2022)Bản Đẹp
Liên Kết Vận Mệnh - Connect (2022)Bản ĐẹpTập 1 - 5 Raw