Phim Hồng Kông

 Cự Luân - Brother's Keeper (2013)Bản ĐẹpTập 32 End
Nỗi Đau Người Phụ Nữ - Beauty Knows No Pain (2010)Bản ĐẹpTập 20 End
Nữ Trạng Tài Danh - Wold Twister Is Adventures (2007)Bản ĐẹpTập 20 End
Tiến Thoái Lưỡng Nan TVB - Marriage Of Inconvenience (2008)Bản ĐẹpTập 20 End
Cây To Gió Lớn - OL Supreme (2010)Bản ĐẹpTập 24
Bằng Chứng Thép (Phần 5) - Forensic Heroes 5 (2022)Bản ĐẹpTập 30 LT End
Liêm Chính Thư Kích - Mission Run (2022)Bản ĐẹpTrailer
Nghèo Học Làm Sang - Get On A Flat (2022)Bản ĐẹpTập 20
Bác Sĩ Nhi Khoa - Kids Lives Matter (2021)Bản ĐẹpTập 25 End
Sải Bước Tiến Lên - The Runner (2020)Bản ĐẹpTập 25 End
Nhật Ký Trinh Sát Hình Sự - Murder Diary (2021)Bản ĐẹpTập 25 End
Thâm Cung Kế - Deep In The Realm Of Conscience (2018)Bản ĐẹpTập 36 End
Đại Dược Phường - All That Is Bitter Is Sweet (2014)Bản ĐẹpTập 30 End
Nghịch Thiên Kỳ Án - Sinister Beings (2021)Bản ĐẹpTập 30 End
Bản Ngã Thanh Xuân - Forever Young At Heart  (2022)Bản ĐẹpBản Quyền
Hộ Vệ Thầm Lặng - Against Darkness  (2022)Bản ĐẹpTập 2
Ông Trùm Tài Chính - HTV7 (2019)Tập 20 End
Sứ Đồ Hành Giả 3 ( mất dấu 3) - Line Walker 3 (2020)Bản Đẹp Tập 37 Lồng Tiếng