Mexico

Cơn sóng cuộc đời - THVL1 (2023)Bản ĐẹpTập 28
Quá Khứ Hận Thù -  THVL (2023)Bản ĐẹpTập 94
Cuộc Chiến Thừa Kề - Lồng Tiếng (2022)Bản ĐẹpTập 88
Mãi Mãi Là Diva - Forever Queens (2022)Bản ĐẹpTập 6 End