Thần Linh Kỷ - The Gerent Saga (2021)

Tên phim
Thần Linh Kỷ
Tiếng anh
The Gerent Saga
Quốc gia
Chất lượng
Trạng thái
Phát hành
2021

Like & Share

Giới thiệu phim

Phim Thần Linh Kỷ VietSub hoạt Hình Trung Quốc The Gerent Saga nằm trong sự thống trị của thiên tử Đế thị và được bát đại chư hầu bảo vệ, mãi đến đời thiên tử thứ tám do Đế Bái chuyên quyền, tàn bạo, các chư hầu khởi binh làm phản, đánh vào đế đô, dẫn đến loạn cửu dĩnh. Sau đó thiên tử đời thứ chín lên ngôi thế nhưng chư hầu sớm đã có mưu đồ trong lòng, phân tranh ngoài sáng đấu đá trong tối, hắc đạo gian thương tuỳ cơ làm loạn, một kiếp nạn sinh linh đồ thán dần được hé mở, nhóm các thiếu niên anh hùng dù chưa biết số mệnh phía trước thế nào vẫn bước chân vào cục diện loạn lạc này

Diễn viên

Diễn viên đang cập nhật

Bình luận