Hong Ah Reum

Định Mệnh Hoán Đổi - TV Novel: Samsaengi (2013)Bản ĐẹpTập 90 end
Nước Mắt Thiên Đường - Tears Of Heaven (2015)Bản ĐẹpTập 25 end