Dương Siêu Việt

Bảy Kiếm May Mắn - Love You Seven Time (2023)Bản ĐẹpTrailer
Trùng Tử - The Journey of Chong Zi (2023)Bản ĐẹpTập 41 End - 41 TM
Trọng Tử - Chong Zi (2022)Bản ĐẹpTập 30
Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (2022) (2022)Bản ĐẹpTập 38 - 38 TM
Em Đến Cùng Mùa Hè - Midsummer is Full of Love (2020)Bản ĐẹpTập 24 - 10 TM