VTV1

Ngày Mai Trời Lại Nắng - VTV1 (2019)Bản ĐẹpTập 65 TM - 121 Eng Sub
Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu - VTV1 (2019)Bản ĐẹpTập 40 TM
Bà Mai Lắm Lời - VTV1 (2019)Bản ĐẹpTập 7